Montažne kuće tehnički opis

Opšti podaci

Objekat je projektovan na osnovu projektnog zadatka dobijenog od strane investitora. Projektovanje je izvedeno u modularnom sistemu sa veličinom modula 120cm. Prilikom projektovanja,vodi se računa da objekat zadovolji važeće propise,funkcionalnost,odgovarajuće estetske vrednosti i klimatske uslove.

   Prednosti montažne gradnje:

-brža montaža

-brzo vreme do useljenja

-dobra termička izolacija  omogućuje uštedu do 40%

-koeficijent k=0,35 W/m2K (Institut IMS – Beograd) ili fasadni zid je ekvivalent zida od pune opeke debljine preko 160cm

-veća korisna površina  za cca 10% nego klasična gradnja za iste spoljnje mere (razlika u debljini zidova)

-veća otpornost na zemljotres

-kuće su ekološke

Siva faza

2.Građevinski radovi:

 

   Nakon obeležavanja objekta na zadanoj lokaciji,vrši se čišćenje terena i skidanje humusa u sloju debljine cca 15cm,posle čega se kopaju kanali za temeljne trake.Temeljne trake se fundiraju na dubini od 80 cm od kote terena,i rade se od nabijenog betona MB-15 debljine 35cm,ispod kojih se prethodno postavlja tampon nabijenog šljunka d=10cm.

Sokleni zidovi se zidaju betonskim blokovima d=25cm,sa prosečnom visinom od 45cm od kote trotoara.Po vrhu soklenog zida se radi armirano-betonski serklaž.Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne visine,preko koje se postavlja tampon šljunka d=10cm koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči.Betonska ploča se radi od betona MB-20 d=10cm,armiranog mrežastom armaturom.

Preko soklenih zidova i podne ploče se radi hidroizolacija sa kondor trakama.

 

2.1 Ostali građevinski radovi

 

   U objektu je predviđen po jedan jednokanalni dimnjak f 16cm,od SCHIEDEL elemenata domaće proizvodnje.Dimnjak se van krovne ravni oblaže stiroporom,završno do dimnjačke kape.Dimnjak je opremljen vratancima za čišćenje i priključkom za peć.

   Sokleni zidovi se obrađuju kulirom,preko prethodno postavljenog stirodura d=2cm.

 

 

  3.Montažerski radovi

 

3.1.Zidni elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x260cm i 60x260cm.Elementi se rade u radionici prema izvođačkom projektu.

Konstrukcija elemenata je drveni ram  100/42mm,koji se radi od čamove građe I klase.

Obloga drvenog rama je OSB ploča d=10mm,a između obloge se postavlja mineralna vuna d=100mm kod spoljnjih zidova,a kod unutrašnjih d=80mm.

Vezivanje obloge od OSB ploča za ram vrši se ekserima E22/50.

Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu vrši se pomoću temeljača,venčanica i spojnica koje se ubacuju u prethodno urađene žljebove.

Temeljače su prethodno premazane bitulitom.

Posle montaže objekta vrši se izrada “DEMIT” fasade  sa oblogom od stiropora d=80-150mm.Unutrašnji zidovi se oblažu gips pločama d=12,5mm.Zidovi sanitarnih prostorija i kuhinje se oblažu vlagootpornim gips pločama d=12,5mm.

Prilikom izrade elemenata se istovremeno vrši i ugradnja gibljivih “bulžir” creva a za kasniji razvod elektro-kablova.

 

3.2 Stolarija

      

      Stolarija se radi od petokomornih PVC profila.Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorija u sklopu kojih se ugrađuju.

      Prozori i balkonska vrata su jednostruki,jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osovine pomoću rubnih zatvarača.Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom 4+12+4mm,punjenim gasom argonom.Sa spoljašnje – fasadne strane postavljaju se solbanci od pocinkovanog lima u boji stolarije.

Ulazna vrata su od AL profila,dizajna u dogovoru sa investitorom.

Unutrašnja vrata su sa štokom od čamovine i vratnim krilima craft-master.

 

3.3 Krovna konstrukcija

 

      Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača u svemu prema statičkom proračunu.Krovni nosači se rade od čamove građe I/II klase.Krovni nosači se montiraju preko zidne konstrukcije na odgovarajućem modularnom rastojanju,i vezuju za zidnu konstrukciju pomoću odgovarajućih metalnih ankera-profila.Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24mm čime se postiže još veća prostorna stabilnost krova i objekta.Preko daščane oplate se postavlja krovna folija,letva i kontra letva,čime se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača.Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom.Kalkanski delovi se opšivaju OSB-om d=10mm,preko roštilja od drvene konstrukcije.Venci krova se opšivaju rendisanom daskom,ili daskom i pocinkovanim limom boje kao i oluci.

Strehe se opšivaju lamperijom od pocinkovanog lima,ili drvenom lamprijom,ili se rade u sistemu “DEMIT” fasade preko OSB ploča.

Sve veze krovne konstrukcije se izvode sa odgovarajućim ekserima.

 

3.4. Plafonska konstrukcija

 

       Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja,izolacionog materijala,parne brane i plafonske obloge.

Preko donjih pojaseva krovnih nosača se postavlja roštilj od čamove letve 50/40mm,ili CD i UD profila,preko kojih se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips ploča d=12,5mm.

Preko plafonske obloge i roštilja se postavlja toplotna izolacija od mineralne vune d=100-200mm.

 

3.5. Ostali montažerski radovi

 

       Svi stubovi i podvlake,kao i elementi terase i stepeništa kod spratnih kuća se rade od kvalitetne čamove rendisane građe u svemu prema projektu.

 

 

  4.Zanatski radovi:

 

 4.1. Zastakljivanje

        Zastakljivanje fasadne stolarije se vrši dvostrukim termoizolacionim staklom d=4+12+4mm,punjenim gasom argonom.

 

 4.2. Limarija

        Na objektu se postavljaju oluci standardnog preseka,sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi.Oluci se rade od pocinkovanog lima d=0,55mm,kao i solbanci i opšivka dimnjaka.

 4.3. Spoljnja obrada

       Fasadni zidovi se oblažu stiroporom 80-150mm sa završnom fasadom,kao i ostale površine obložene stiroporom.

Sve spoljnje površine od drveta se premazuju lazurnim premazom u dva sloja.

Izbor tonova za završnu obradu određuju u dogovoru izvođač radova i kupac.

Ključ u ruke

Siva faza + sledeći zanatski radovi

4.3.Podovi

       U sobama se podovi rade od laminata,a u kuhinji,kupatilu i wc-u od keramičkih pločica domaće proizvodnje.Na terasama i ulaznom stepeništu pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica otpornih na mraz i protivkliznih.

 4.4.Unutrašnja obrada

       Plafoni i zidovi se boje belom disperzionom bojom.Sobna vrata se boje bezbojnim sadolinom.Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza sa obavljanjem svih potrebnih predradnji u skladu sa tehničkim normama i uputstvom proizvođača.

Zidovi sanitarnih prostorija se oblažu keramičkim pločicama do plafona,a u kuhinji samo između radnih delova,a ostale površine se boje belom bojom.

 

 5.Instalacije

 

5.1. Vodovod i kanalizacija

       Vodovod i kanalizacija se rade prema posebnom projektu.Razvodna mreža je uzidna i radi se hidrotehničkim cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom,a kanalizacija PVC cevima odgovarajućeg preseka.

Instalacije vodovoda i kanalizacije se rade sa izvodima na 1m van objekta bez izgradnji  šahti i vodomera.

Sve sanitarije su bele boje i domaće proizvodnje.Od sanitarija se ugrađuju elementi prema glavnom projektu.

 

5.2. Elektroinstalacije

       Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima.

Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se ugrađuju u zidove i razvode iznad plafona u tavanskom prostoru,preko posebnih dasaka za koje se vezuju obujmicama.

Instalacija se radi sa izvodom do krovnog nosača ili kasete na zidu.

Rasveta prostorija se vrši pomoću običnih sijalica.

U objektu se ugrađuje unutrašnja razvodna tabla sa osiguračima,kao i Fidova sklopka.